Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n134 N Ako zvolit’ režim výkonu Posuňte prepínač výkonu (1) do smeru želaného režimu. Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Režim AUTO Popis Používa Intel Graphics Media Accelerator a deaktivuje niektoré hardvérové zariadenia vo vašom počítači, aby sa šetrila batéria. Používa grafickú kartu NVIDIA na zvýšenie výkonu. Automaticky vyberie režim STAMINA alebo SPEED kvôli optimálnemu výkonu, ak: - Sa zapojí alebo odpojí napájací adaptér. - Pripojí sa externé zariadenie k výstupnému portu HDMI počítača alebo portu DVI-D, alebo sa od nich odpojí na voliteľnom replikátore portov. - Váš počítač sa pripojí k voliteľnému replikátoru portov alebo sa od neho odpojí.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n135 N Ako skontrolovat’ aktuálny režim výkonu ❑ Zistite, ktorá kontrolka režimu výkonu svieti: STAMINA, SPEED alebo AUTO. ❑ Zistite, ktorá ikona režimu výkonu je prítomná v oznamovacej oblasti plochy Windows.