Views
4 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n142 N Ako odstránit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Odstránit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’. 6 Kliknite na Odstránit’ heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie Intel(R) VT n143 N Používanie Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) vám umožňuje používanie hardvérovej virtualizácie softvéru na zvýšenie účinnosti a výkonu vášho počítača. ! Intel VT nemusí byt’ k dispozícii na vašom počítači, v závislosti od nainštalovaného procesora. Informácie o virtualizácii a používaní hardvérovej virtualizácie softvéru získate u vydavateľa softvéru. Aktivácia Intel VT 1 Počítač zapnite. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Advanced. 4 Stlačením klávesu M alebo m zvoľte Intel(R) Virtualization Technology alebo Intel(R) VT, stlačte kláves Enter, zvoľte Enabled a potom stlačte kláves Enter. ! Ak sa v okne nastavenia BIOS nezobrazí zarážka Advanced alebo nedokážete zvolit’ Intel(R) Virtualization Technology, Intel VT nie je na vašom počítači k dispozícii. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.