Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Pravá strana A Port USB *1 (strana 128) B Optická jednotka *2 (strana 41) C Otvor na manuálne vysunutie podávača *2 (strana 195) D Port monitora *3 (strana 118) E Vypínač/indikátor napájania (strana 17) *1 *2 Vyhovuje norme USB 2.0. Iba vybrané modely. *3 Neprístupný, keď je počítač pripojený k replikátoru portov.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Ľavá strana A Port DC IN (strana 18) B Vetrací otvor C Bezpečnostný otvor D Siet’ový (LAN) port *1 (strana 65) E Výstupný port HDMI *2 (strana 121) F Porty USB *3 (strana 128) G Zásuvka ExpressCard/34 (strana 56) H 4-pólová port i.LINK (S400) *4 (strana 130) *1 Neprístupný, keď je počítač pripojený k replikátoru portov. *2 Je možné, že výstupné zariadenie pripojené k výstupu HDMI nevydá zvuk počas prvých niekoľko sekúnd prehrávania. Toto nie je prejavom poruchy. *3 Vyhovuje norme USB 2.0. *4 Iba vybrané modely.

 • Page 1 and 2: N Príručka používateľa Osobný
 • Page 3 and 4: n 3 N Rozšírenie vášho počíta
 • Page 5 and 6: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 7 and 8: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 9 and 10: Pred použitím > Ergonomické zret
 • Page 11 and 12: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 13: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 17 and 18: Začíname > O kontrolných svetlá
 • Page 19 and 20: Začíname > Pripojenie napájacieh
 • Page 21 and 22: Začíname > Používanie batérie
 • Page 23 and 24: Začíname > Používanie batérie
 • Page 25 and 26: Začíname > Používanie batérie
 • Page 27 and 28: Začíname > Používanie batérie
 • Page 29 and 30: Začíname > Používanie režimov
 • Page 31 and 32: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 33 and 34: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 35 and 36: Používanie vášho počítača VA
 • Page 37 and 38: Používanie vášho počítača VA
 • Page 39 and 40: Používanie vášho počítača VA
 • Page 41 and 42: Používanie vášho počítača VA
 • Page 43 and 44: Používanie vášho počítača VA
 • Page 45 and 46: Používanie vášho počítača VA
 • Page 47 and 48: Používanie vášho počítača VA
 • Page 49 and 50: Používanie vášho počítača VA
 • Page 51 and 52: Používanie vášho počítača VA
 • Page 53 and 54: Používanie vášho počítača VA
 • Page 55 and 56: Používanie vášho počítača VA
 • Page 57 and 58: Používanie vášho počítača VA
 • Page 59 and 60: Používanie vášho počítača VA
 • Page 61 and 62: Používanie vášho počítača VA
 • Page 63 and 64: Používanie vášho počítača VA
 • Page 65 and 66:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 67 and 68:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 69 and 70:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 71 and 72:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 73 and 74:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 75 and 76:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 77 and 78:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 79 and 80:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 81 and 82:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 83 and 84:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 85 and 86:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 87 and 88:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 89 and 90:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 91 and 92:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 93 and 94:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 95 and 96:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 97 and 98:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 99 and 100:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 101 and 102:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 103 and 104:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 105 and 106:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 107 and 108:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 109 and 110:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 111 and 112:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 113 and 114:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 115 and 116:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 117 and 118:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 119 and 120:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 121 and 122:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 123 and 124:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 125 and 126:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 127 and 128:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 129 and 130:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 131 and 132:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 133 and 134:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 135 and 136:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 137 and 138:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 139 and 140:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 141 and 142:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 143 and 144:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 145 and 146:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 147 and 148:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 149 and 150:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 151 and 152:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 153 and 154:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 155 and 156:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 157 and 158:

  Preventívne opatrenia > Informáci

 • Page 159 and 160:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 161 and 162:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 163 and 164:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 165 and 166:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 167 and 168:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 169 and 170:

  Odstraňovanie porúch > n169 N Ods

 • Page 171 and 172:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 173 and 174:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 175 and 176:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 177 and 178:

  Odstraňovanie porúch > Aktualizá

 • Page 179 and 180:

  Odstraňovanie porúch > Obnovenie

 • Page 181 and 182:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 183 and 184:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 185 and 186:

  Odstraňovanie porúch > Vstavaná

 • Page 187 and 188:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 189 and 190:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 191 and 192:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 193 and 194:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 195 and 196:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 197 and 198:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 199 and 200:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 201 and 202:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 203 and 204:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 205 and 206:

  Odstraňovanie porúch > Mikrofón

 • Page 207 and 208:

  Odstraňovanie porúch > Reprodukto

 • Page 209 and 210:

  Odstraňovanie porúch > Klávesnic

 • Page 211 and 212:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 213 and 214:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 215 and 216:

  Odstraňovanie porúch > Periférne

 • Page 217 and 218:

  Obchodné značky > n217 N Obchodn

 • Page 219 and 220:

  Oznámenie > n219 N Oznámenie © 2