Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n198 N Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ médiá Blu-ray Disc alebo počas prehrávaní médií Blu-ray Disc sa počítač stane nestabilný? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu médií Blu-ray Disc. Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami musíte aktualizovat’ kľúč AACS. Ak dostanete výzvu na aktualizáciu kľúča AACS, postupujte podľa pokynov. ❑ ! Počítač musí byt’ pripojený k Internetu, aby sa mohol kľúč AACS aktualizovat’. Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dat’ prehrávat’ alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie pre WinDVD BD pomocou VAIO Update. Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 31). Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium CD? ❑ ❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšt’anie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky. Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobit’ chybu pri zápise alebo iné škody. Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium DVD? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD. Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n199 N Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médiá Blu-ray Disc? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc. Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridávat’ dáta ani ich vymazávat’. Čo mám robit’, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne? Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do portu USB vášho počítača. Ak nie je pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovat’.