Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n200 N Displej Prečo moja obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 29). Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (strana 20). Ak je výstup na displej presmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 35). Počas výberu výkonu obrazovka vášho počítača stmavne a môžu sa na nej dočasne objavit’ chyby obrazu alebo blikanie. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.

Odstraňovanie porúch > Displej n201 N Čo mám robit’, ak nevidím správne obrázky alebo filmy? ❑ ❑ Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili True Color (32 bitov). Nastavenie inej voľby by mohlo zabránit’ softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov. Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na Rozšírené nastavenie. 3 Kliknite na záložku Monitor. 4 Zvoľte True Color (32 bitov) v Farby. Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov, pretože by to mohlo spôsobit’ nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému. Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnút’ šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa aktivovat’ počas prehrávania DVD a zabránit’ úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby. Čo mám robit’, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému do výstupnej zásuvky HDMI nič nezobrazuje? ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 121) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 118). Keď používate výstupný port HDMI svojho počítača, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu pred pripojením externého zariadenia na výstupný port HDMI. Informácie o výbere režimu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 133). Ďalší externý displej môže byt’ pripojený k zásuvke na monitor na vašom počítači. Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 121) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 118).