Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Replikátor portov n216 N Replikátor portov Prečo nemôžem používat’ môj monitor TFT/DVI pripojený k zásuvke DVI-D? Keď používate výstupný port DVI-D na replikátore portov, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu. Informácie o výbere režimu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 133).

Obchodné značky > n217 N Obchodné značky SONY, logo SONY, VAIO a logo VAIO sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation. a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“, a logo „Memory Stick“ sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Walkman je registrovanou obchodnou značkou Sony Corporation. Názov i.LINK označuje IEEE 1394. i.LINK a logo i.LINK „ “ sú obchodnými známkami spoločnosti Sony Corporation. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Blu-ray Disc a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami spoločnosti Blu-ray Disc Association. Slovné označenie Bluetooth a logá sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie týchto značiek spoločnost’ou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou Sonic Solutions. WinDVD for VAIO a WinDVD BD sú obchodnými známkami spoločnosti InterVideo, Inc. ArcSoft a logo ArcSoft logo sú registrovanými obchodnými značkami ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI a kombinácie uvedených, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization a AMD-V sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

 • Page 1 and 2:

  N Príručka používateľa Osobný

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Rozšírenie vášho počíta

 • Page 5 and 6:

  Pred použitím > Vyhľadajte viac

 • Page 7 and 8:

  Pred použitím > Vyhľadajte viac

 • Page 9 and 10:

  Pred použitím > Ergonomické zret

 • Page 11 and 12:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 13 and 14:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 15 and 16:

  Začíname > Umiestnenie ovládací

 • Page 17 and 18:

  Začíname > O kontrolných svetlá

 • Page 19 and 20:

  Začíname > Pripojenie napájacieh

 • Page 21 and 22:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 23 and 24:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 25 and 26:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 27 and 28:

  Začíname > Používanie batérie

 • Page 29 and 30:

  Začíname > Používanie režimov

 • Page 31 and 32:

  Začíname > Udržiavanie počíta

 • Page 33 and 34:

  Začíname > Udržiavanie počíta

 • Page 35 and 36:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 37 and 38:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 39 and 40:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 41 and 42:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 43 and 44:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 45 and 46:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 47 and 48:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 49 and 50:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 51 and 52:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 53 and 54:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 55 and 56:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 57 and 58:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 59 and 60:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 61 and 62:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 63 and 64:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 65 and 66:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 67 and 68:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 69 and 70:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 71 and 72:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 73 and 74:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 75 and 76:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 77 and 78:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 79 and 80:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 81 and 82:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 83 and 84:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 85 and 86:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 87 and 88:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 89 and 90:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 91 and 92:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 93 and 94:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 95 and 96:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 97 and 98:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 99 and 100:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 101 and 102:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 103 and 104:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 105 and 106:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 107 and 108:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 109 and 110:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 111 and 112:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 113 and 114:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 115 and 116:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 117 and 118:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 119 and 120:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 121 and 122:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 123 and 124:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 125 and 126:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 127 and 128:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 129 and 130:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 131 and 132:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 133 and 134:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 135 and 136:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 137 and 138:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 139 and 140:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 141 and 142:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 143 and 144:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 145 and 146:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 147 and 148:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 149 and 150:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 151 and 152:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 153 and 154:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 155 and 156:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 157 and 158:

  Preventívne opatrenia > Informáci

 • Page 159 and 160:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 161 and 162:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 163 and 164:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 165 and 166: Preventívne opatrenia > Zaobchádz
 • Page 167 and 168: Preventívne opatrenia > Používan
 • Page 169 and 170: Odstraňovanie porúch > n169 N Ods
 • Page 171 and 172: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 173 and 174: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 175 and 176: Odstraňovanie porúch > Operácie
 • Page 177 and 178: Odstraňovanie porúch > Aktualizá
 • Page 179 and 180: Odstraňovanie porúch > Obnovenie
 • Page 181 and 182: Odstraňovanie porúch > Batéria n
 • Page 183 and 184: Odstraňovanie porúch > Batéria n
 • Page 185 and 186: Odstraňovanie porúch > Vstavaná
 • Page 187 and 188: Odstraňovanie porúch > Siet’ (L
 • Page 189 and 190: Odstraňovanie porúch > Siet’ (L
 • Page 191 and 192: Odstraňovanie porúch > Technológ
 • Page 193 and 194: Odstraňovanie porúch > Technológ
 • Page 195 and 196: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 197 and 198: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 199 and 200: Odstraňovanie porúch > Optické d
 • Page 201 and 202: Odstraňovanie porúch > Displej n2
 • Page 203 and 204: Odstraňovanie porúch > Displej n2
 • Page 205 and 206: Odstraňovanie porúch > Mikrofón
 • Page 207 and 208: Odstraňovanie porúch > Reprodukto
 • Page 209 and 210: Odstraňovanie porúch > Klávesnic
 • Page 211 and 212: Odstraňovanie porúch > Audio/Vide
 • Page 213 and 214: Odstraňovanie porúch > Audio/Vide
 • Page 215: Odstraňovanie porúch > Periférne
 • Page 219 and 220: Oznámenie > n219 N Oznámenie © 2