Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO ........................ 5 Ergonomické zretele ..................................................... 8 Začíname .......................................................................... 10 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 11 O kontrolných svetlách ............................................... 17 Pripojenie napájacieho zdroja ..................................... 18 Používanie batérie....................................................... 20 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 28 Používanie režimov nízkej spotreby............................ 29 Udržiavanie počítača v optimálnom stave .................. 31 Používanie vášho počítača VAIO...................................... 34 Používanie klávesnice ................................................. 35 Používanie dotykového panelu ................................... 38 Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 39 Používanie vstavanej kamery ...................................... 40 Používanie optickej jednotky ...................................... 41 Používanie „Memory Stick“ ........................................ 49 Používanie iných modulov/pamät’ových kariet........... 56 Používanie Internetu.................................................... 64 Používanie siete (LAN) ................................................ 65 Používanie bezdrôtovej siete LAN .............................. 66 Používanie bezdrôtovej siete WAN..............................71 Používanie funkcie Bluetooth ......................................75 Používanie autentifikácie odtlačkom prsta..................81 Používanie TPM...........................................................88 Používanie periférnych zariadení ......................................98 Používanie slúchadiel s elimináciou hluku...................99 Pripojenie replikátora portov .....................................106 Pripojenie optickej mechaniky...................................114 Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel...................................................................116 Pripojenie externého displeja ....................................117 Voľba režimu displeja ................................................124 Používanie funkcie viacerých monitorov ...................125 Pripojenie externého mikrofónu.................................127 Pripojenie USB zariadenia .........................................128 Pripojenie zariadenia i.LINK.......................................130 Prispôsobenie vášho počítača VAIO...............................132 Voľba výkonnostného režimu ....................................133 Nastavenie hesla .......................................................136 Používanie Intel(R) VT................................................143 Používanie VAIO Control Center ...............................144 Používanie VAIO Power Management.......................145 Zmena jazyka displeja ...............................................146

n 3 N Rozšírenie vášho počítača VAIO .................................... 147 Pridávanie a odoberanie pamäte .............................. 148 Preventívne opatrenia..................................................... 154 Bezpečnostné opatrenia ........................................... 155 Informácie o starostlivosti a údržbe.......................... 157 Zaobchádzanie s vaším počítačom .......................... 158 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 160 Používanie napájacieho zdroja.................................. 161 Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ...................... 162 Zaobchádzanie s diskami ......................................... 163 Používanie batérie..................................................... 164 Zaobchádzanie s „Memory Stick“ ............................ 165 Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením................................................................. 166 Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ............... 167 Používanie TPM ........................................................ 168 Odstraňovanie porúch .................................................... 169 Operácie s počítačom............................................... 171 Aktualizácia systému/Bezpečnost’ ........................... 177 Obnovenie................................................................. 178 Batéria....................................................................... 181 Vstavaná kamera....................................................... 184 Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) .............................. 186 Bezdrôtová siet’ WAN............................................... 190 Technológia Bluetooth .............................................. 191 Optické disky.............................................................195 Displej........................................................................200 Tlač ............................................................................204 Mikrofón ....................................................................205 Reproduktory.............................................................206 Dotykový panel..........................................................208 Klávesnica .................................................................209 Diskety.......................................................................210 Audio/Video ...............................................................211 „Memory Stick“ .........................................................214 Periférne zariadenia...................................................215 Replikátor portov .......................................................216 Obchodné značky ...........................................................217 Oznámenie ......................................................................219

 • Page 1: N Príručka používateľa Osobný
 • Page 5 and 6: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 7 and 8: Pred použitím > Vyhľadajte viac
 • Page 9 and 10: Pred použitím > Ergonomické zret
 • Page 11 and 12: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 13 and 14: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 15 and 16: Začíname > Umiestnenie ovládací
 • Page 17 and 18: Začíname > O kontrolných svetlá
 • Page 19 and 20: Začíname > Pripojenie napájacieh
 • Page 21 and 22: Začíname > Používanie batérie
 • Page 23 and 24: Začíname > Používanie batérie
 • Page 25 and 26: Začíname > Používanie batérie
 • Page 27 and 28: Začíname > Používanie batérie
 • Page 29 and 30: Začíname > Používanie režimov
 • Page 31 and 32: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 33 and 34: Začíname > Udržiavanie počíta
 • Page 35 and 36: Používanie vášho počítača VA
 • Page 37 and 38: Používanie vášho počítača VA
 • Page 39 and 40: Používanie vášho počítača VA
 • Page 41 and 42: Používanie vášho počítača VA
 • Page 43 and 44: Používanie vášho počítača VA
 • Page 45 and 46: Používanie vášho počítača VA
 • Page 47 and 48: Používanie vášho počítača VA
 • Page 49 and 50: Používanie vášho počítača VA
 • Page 51 and 52: Používanie vášho počítača VA
 • Page 53 and 54:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 55 and 56:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 57 and 58:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 59 and 60:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 61 and 62:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 63 and 64:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 65 and 66:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 67 and 68:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 69 and 70:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 71 and 72:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 73 and 74:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 75 and 76:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 77 and 78:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 79 and 80:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 81 and 82:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 83 and 84:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 85 and 86:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 87 and 88:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 89 and 90:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 91 and 92:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 93 and 94:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 95 and 96:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 97 and 98:

  Používanie vášho počítača VA

 • Page 99 and 100:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 101 and 102:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 103 and 104:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 105 and 106:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 107 and 108:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 109 and 110:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 111 and 112:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 113 and 114:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 115 and 116:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 117 and 118:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 119 and 120:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 121 and 122:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 123 and 124:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 125 and 126:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 127 and 128:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 129 and 130:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 131 and 132:

  Používanie periférnych zariaden

 • Page 133 and 134:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 135 and 136:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 137 and 138:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 139 and 140:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 141 and 142:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 143 and 144:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 145 and 146:

  Prispôsobenie vášho počítača

 • Page 147 and 148:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 149 and 150:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 151 and 152:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 153 and 154:

  Rozšírenie vášho počítača VA

 • Page 155 and 156:

  Preventívne opatrenia > Bezpečnos

 • Page 157 and 158:

  Preventívne opatrenia > Informáci

 • Page 159 and 160:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 161 and 162:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 163 and 164:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 165 and 166:

  Preventívne opatrenia > Zaobchádz

 • Page 167 and 168:

  Preventívne opatrenia > Používan

 • Page 169 and 170:

  Odstraňovanie porúch > n169 N Ods

 • Page 171 and 172:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 173 and 174:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 175 and 176:

  Odstraňovanie porúch > Operácie

 • Page 177 and 178:

  Odstraňovanie porúch > Aktualizá

 • Page 179 and 180:

  Odstraňovanie porúch > Obnovenie

 • Page 181 and 182:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 183 and 184:

  Odstraňovanie porúch > Batéria n

 • Page 185 and 186:

  Odstraňovanie porúch > Vstavaná

 • Page 187 and 188:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 189 and 190:

  Odstraňovanie porúch > Siet’ (L

 • Page 191 and 192:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 193 and 194:

  Odstraňovanie porúch > Technológ

 • Page 195 and 196:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 197 and 198:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 199 and 200:

  Odstraňovanie porúch > Optické d

 • Page 201 and 202:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 203 and 204:

  Odstraňovanie porúch > Displej n2

 • Page 205 and 206:

  Odstraňovanie porúch > Mikrofón

 • Page 207 and 208:

  Odstraňovanie porúch > Reprodukto

 • Page 209 and 210:

  Odstraňovanie porúch > Klávesnic

 • Page 211 and 212:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 213 and 214:

  Odstraňovanie porúch > Audio/Vide

 • Page 215 and 216:

  Odstraňovanie porúch > Periférne

 • Page 217 and 218:

  Obchodné značky > n217 N Obchodn

 • Page 219 and 220:

  Oznámenie > n219 N Oznámenie © 2