Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 36 N Kombinácie/funkcia Fn + / (F9/F10): zväčšovanie Fn + (F12): dlhodobý spánok Funkcia Zmena veľkosti obrázku alebo dokumentu zobrazeného v niektorom softvéri. Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (zmenšenie), stlačte klávesy Fn+F9. Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (zväčšenie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie. Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 29).

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 37 N Zmena nastavení podsvietenej klávesnice Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Ak je váš počítač vybavený podsvietenou klávesnicou, môžete nastavit’ automatické zapínanie podsvietenia podľa intenzity okolitého svetla. Navyše môžete určit’ čas nečinnosti, po ktorej sa podsvietenie klávesnice vypne. Zmena nastavení podsvietenej klávesnice 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položku Keyboard and Mouse a Backlit KB. ✍ Intenzitu okolitého svetla meria snímač okolitého svetla. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia môže spôsobit’, že sa podsvietenie klávesnice zapne.