Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 42 N 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Pred vybratím disku sa uistite, že je počítač opät’ prepnutý do štandardného režimu.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 43 N Podporované disky Váš počítač prehráva a zapisuje na nosiče CD, DVD a Blu-ray Disc v závislosti od kúpeného modelu. Podrobné údaje o druhu optických diskov a druhoch médií nájdete v referenčnej tabuľke dolu. CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Double Layer) DVD-R DL (Dual Layer) PZ: prehrávateľné a zapisovateľné P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné –: neprehrávateľné a nezapisovateľné DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 RAM *1 *2 DVD SuperMulti Drive P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ – – Blu-ray Disc Drive a DVD SuperMulti Blu-ray Disc ROM Drive a DVD SuperMulti P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P P *1 *2 *3 *4 *5 Jednotka DVD SuperMulti Drive vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrat’. Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný. Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revízia 5.0 nie sú podporované. Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE Disc vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete. Podporuje zápis dát na disky BD-R Part1 verzie 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB). Zápis dát na disky Ultra Speed CD-RW nie je podporovaný.