Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 76 N Komunikácia s ďalším zariadením Bluetooth Váš počítač môžete spojit’ so zariadením Bluetooth, napríklad iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 77 N Ako komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth Aby ste mohli komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth, najprv potrebujete nastavit’ funkciu Bluetooth. Informácie o nastavení a používaní funkcie Bluetooth si prečítajte Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Kliknite na prepínač vedľa Bluetooth, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.