Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 80 N ❑ ❑ Funkcia Bluetooth nemusí fungovat’ s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom. Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth k vášmu počítaču môže spôsobit’ zahltenie komunikačného kanálu, čo môže viest’ k slabému výkonu zariadení. Toto je normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená poruchu funkcie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 81 N Používanie autentifikácie odtlačkom prsta Váš počítač môže byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka: ❑ Náhrada za zadanie hesla ❑ Prihlásenie sa do Windows (strana 86) Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlasovaní sa do Windows môžete zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. ❑ Funkcia Power-on Security (strana 86) Ak ste nastavili heslo pri zapnutí (strana 137), pri spustení vášho počítača môžete zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. ❑ Password Bank na rýchly prístup k webovým stránkam Po uložení vašich používateľských informácií (používateľské účty, heslá atď.) do databázy Password Bank môžete zadanie informácií potrebných na prístup k webom chráneným heslom nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi k softvéru Protector Suite. ! Funkcia Password Bank sa nemusí dat’ použit’ v závislosti od webu, na ktorý pristupujete.