Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie slúchadiel s elimináciou hluku n102 N Pripojenie slúchadiel s elimináciou hluku Ako pripojit’ slúchadlá s elimináciou hluku Kábel slúchadiel zapojte do konektora na slúchadlá i. Na paneli nástrojov sa zobrazí ikona , ktorá indikuje, že funkcia eliminácie hluku je zapnutá, a nad ikonou sa zobrazí balónik so správou. ✍ Ak je na paneli nástrojov ikona , funkcia eliminácie hluku je vypnutá. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu a v menu zvoľte Enable Noise Canceling Function. Ak na paneli úloh nie je žiadna ikona, v časti Čo robit’, ak sa ikona a balónik nezobrazia (strana 105) pozrite, ako máte zmenit’ nastavenia.

Používanie periférnych zariadení > Používanie slúchadiel s elimináciou hluku n103 N Nastavenie účinku funkcie eliminácie hluku Implicitne sú slúchadlá s elimináciou hluku dodané s počítačom nastavené na optimálny účinok. Ak máte pocit, že funkcia eliminácie hluku nemá plný účinok, môžete ho nastavit’ pomocou posuvníka Noise Canceling Control v okne Noise Canceling Headphones. Ako nastavit’ účinok funkcie eliminácie hluku 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu na paneli nástrojov a zvoľte Nastavenie. ✍ Ak na paneli úloh nie je žiadna ikona, v časti Čo robit’, ak sa ikona a balónik nezobrazia (strana 105) pozrite, ako máte zmenit’ nastavenia. 2 Posuvník Noise Canceling Control potiahnite smerom k Mic+ alebo Mic- na zvolenie vašej požadovanej úrovne eliminácie hluku. ✍ Posuvník by mal byt’ v strede rozsahu na dosiahnutie optimálneho účinku. Potiahnutie posuvníka úplne k Mic+ nezabezpečí, že funkcia eliminácie hluku bude mat’ úplný účinok. 3 Kliknite na Použit’. 4 Skontrolujte, či je účinok eliminácie hluku uspokojivý, a potom kliknite na OK.