Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n106 N Pripojenie replikátora portov Pripojenie k voliteľnému replikátoru portov vám umožňuje k počítaču pripojit’ ďalšie periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo externý displej. Umiestnenie konektorov na replikátore portov A Kontrolné svetlo DC IN Svieti, keď je replikátor portov napájaný. B Port DC IN (strana 18) C Porty USB *1 (strana 128) D Port DVI-D (strana 118) E Port MONITOR (strana 118) F Siet’ové porty (LAN) *2 (strana 65) G Bezpečnostný otvor *1 Vyhovuje norme USB 2.0. *2 Replikátor portu má ochrannú nálepku , ktorá zakrýva jednotlivé siet’ové porty (LAN). Pripojte kábel 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T do siet’ového portu (LAN). Použitie nesprávneho kábla (ako napríklad telefónneho kábla) môže spôsobit’ pret’aženie elektrickým prúdom, čo môže viest’ k poruche, prehrievaniu alebo požiaru vznikajúcemu v siet’ovom porte (LAN). ! Súčasné používanie nasledujúcich portov nie je možné. - Výstupný port HDMI vášho počítača - Port DVI-D na replikátore portov - Port MONITOR na replikátore portov

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n107 N Pripojenie počítača k replikátoru portov ! Pred pripojením počítača k replikátoru portov určite nainštalujte batériu. Ako pripojit’ váš počítač k replikátoru portov ! Uistite sa, že napájací adaptér je pripojený k replikátoru portov. Pred pripojením počítača k replikátoru portov vždy vypnite počítač, aby ste predišli strate neuložených údajov. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, nehýbte ním. Môže to spôsobit’ odpojenie replikátora portov a poškodenie oboch jednotiek. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Na pripojenie externého displeja použite port DVI-D alebo MONITOR na replikátore portov. 1 Odpojte všetky periférne zariadenia a napájací adaptér od počítača. 2 Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do napájacieho adaptéru (2) a druhý koniec do napájacej zásuvky. 3 Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru (2) zapojte do konektora DC IN (3) na replikátore portov (4).