Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n108 N ! Kábel napájacieho adaptéra vždy zapojte podľa nasledujúcej ilustrácie:

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n109 N 4 Snímte kryt konektorov replikátora portov na spodnej strane počítača. ! Odstránenie krytu konektorov replikátora portov môže byt’ obtiažne, keďže na počítači sedí veľmi natesno. Pri odstraňovaní krytu nevyvíjajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu počítača alebo samotného krytu konektorov replikátora portov. ✍ Po odstránení krytu konektorov replikátora portov ho uložte na určené miesto (5) na replikátore portov.