Views
4 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie optickej mechaniky n114 N Pripojenie optickej mechaniky Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, pre diskové operácie musíte pripojit’ externú optickú jednotku (nie je súčast’ou). Pripojenie optickej mechaniky ! Vždy zapojte externú optickú jednotku pred tým, ako spustíte akýkoľvek operačný program predinštalovaný na disku. Pred použitím externej optickej jednotky ju vždy pripojte k napájaciemu zdroju. Váš počítač podporuje iba také optické disky, ktoré sú priamo napájané z napájacieho zdroja. Ako pripojit’ optickú mechaniku 1 Pripojte svoj externý optický disk k napájaciemu konektoru (1). 2 Vyberte port USB (2) , ktorú chcete použit’. 3 Jeden koniec kábla USB (3) zapojte do konektora USB a druhý koniec do optickej jednotky.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie optickej mechaniky n115 N ✍ Podrobné pokyny o pripájaní kábla USB k jednotke nájdete v príručke pribalenej k vašej externej optickej jednotke. Odpojenie disketovej mechaniky USB, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku), môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača.