Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n126 N Ako používat’ funkciu viacerých monitorov ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Rozlíšenie obrazovky vášho externého displeja sa môže zmenit’, keď zmeníte výkonnostný režim. Keď používate výstupný port HDMI svojho počítača alebo port DVI-D na replikátore portov, vyberte režim SPEED alebo AUTO prepínačom výkonu. Informácie o výbere režimu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 133). ✍ Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku; v opačnom prípade sa počítač nemusí vrátit’ do štandardného režimu. Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na oba displeje; v opačnom prípade váš softvér nemusí správne fungovat’. 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte Rozšírit’ tieto monitory a potom kliknite OK. ✍ Môžete nastavit’ farebná hĺbka a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobit’ režim viacerých monitorov. Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého mikrofónu n127 N Pripojenie externého mikrofónu K vášmu počítaču sa dá pripojit’ externý mikrofón (nie je súčast’ou dodávky). Ako pripojit’ externý mikrofón Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2) m. ✍ Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.