Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia i.LINK n130 N Pripojenie zariadenia i.LINK Váš počítač môže byt’ vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použit’ na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ✍ i.LINK je obchodná značka Sony Corporation používaná iba na vyznačenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394. Postup nadviazania spojenia i.LINK sa môže líšit’ v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s rozhraním i.LINK dokážu navzájom komunikovat’. Ďalšie informácie o požiadavkách na operačný systém a správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením kompatibilným s i.LINK. Pred pripojením periférnych zariadení kompatibilných s i.LINK k vášmu systému ako napr. jednotky CD-RW alebo pevného disku si overte kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky. Poznámky o pripájaní zariadení i.LINK ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zásuvka i.LINK na vašom počítači neposkytuje napájanie externého zariadenia. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie napájanie, skontrolujte, či je pripojené na napájací zdroj. Rozhranie i.LINK podporuje prenosové rýchlosti do 400 MB/s. Skutočná prenosová rýchlost’ však závisí od prenosovej rýchlosti externého zariadenia. V niektorých krajinách alebo regiónoch voliteľné káble i.LINK nemusia byt’ k dispozícii. Spojenie i.LINK s iným kompatibilným zariadením nie je plne zaručené. Dostupnost’ spojenia i.LINK môže závisiet’ od softvérových aplikácií, operačného systému a zariadení kompatibilných s i.LINK, ktoré používate. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom. Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférií PC kompatibilných s i.LINK (napr. pevného disku alebo jednotky CD-RW) s operačným systémom.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia i.LINK n131 N Pripojenie digitálnej kamery Ako pripojit’ digitálnu kameru Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere. ✍ Procedúra zapojenia sa môže menit’, v závislosti od kompatibility zariadenia i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením. K obsahu média „Memory Stick“ v digitálnej videokamere nebudete mat’ prístup pomocou zapojenia i.LINK.