Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavanou kamerou n162 N Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu objektívu vstavanej kamery, keďže to môže na ňom spôsobit’ škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze. Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovoľte, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery dostalo priame slnečné žiarenie, pretože by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie kamery.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n163 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobit’ chyby pri čítaní. Disk vždy držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy nedávajte nálepku. Toto bude mat’ dopad na používanie disku a môže spôsobit’ neopraviteľné poškodenie.