Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > n170 N ❑ Dotykový panel (strana 208) ❑ Klávesnica (strana 209) ❑ Diskety (strana 210) ❑ Audio/Video (strana 211) ❑ „Memory Stick“ (strana 214) ❑ Periférne zariadenia (strana 215) ❑ Replikátor portov (strana 216)

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n171 N Operácie s počítačom Čo mám robit’, ak môj počítač nenaštartuje? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Odpojte všetky pripojené zariadenia USB (ak sú nejaké) a potom počítač reštartujte. Vyberte akékoľvek prídavné pamät’ové moduly, ktoré ste nainštalovali od nákupu, a potom počítač reštartujte. Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý. Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený na zdroj napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom. Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania. Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Skontrolujte, či používate dodaný napájací adaptér Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktorý dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO.