Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n178 N Obnovenie Ako môžem vytvorit’ nosič na obnovenie systému? Nosič na obnovenie systému môžete vytvorit’ pomocou aplikácie VAIO Care. Tieto nosiče sa môžu použit’ na obnovenie pôvodných nastavení systému vášho počítača. Nosič môžete vytvorit’ spustením aplikácie VAIO Care (strana 33) a kliknutím na položky Recovery & restore, Recovery a Create Recovery Media. ! Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojit’ externú optickú jednotku (nie je súčast’ou). Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem obnovit’ pôvodné nastavenia systému svojho počítača? Systém vášho počítača môžete obnovit’ dvomi spôsobmi: z obnovovacích nosičov alebo z obnovovacej oblasti. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem preinštalovat’ originálny softvér a ovládače? Predinštalovaný softvér a ovládače môžete obnovit’ aplikáciou VAIO Care. Obnovu začnite spustením aplikácie VAIO Care (strana 33) a kliknutím na položky Recovery & restore, Recovery a Reinstall Applications and Drivers. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n179 N Ako si skontrolujem veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Veľkost’ obnovovacej oblasti môžete skontrolovat’ nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na Štart, pravým tlačidlom kliknite na Počítač a zvoľte Spravovat’. 2 Kliknite na Správa diskov pod Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkost’ obnovovacej oblasti a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.