Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N 4 Batériu zatlačte do priestoru na batériu tak, aby sa zaistila na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte smerom dovnútra, aby sa batéria zaistila v počítači.

Začíname > Používanie batérie n 23 N Ako vybrat’ batériu ! Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta. 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom von. 3 Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom von a pridržte, špičku prsta zasuňte pod výbežok (3) na batérii, batériu nadvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony.