Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 26 N Kontrola kapacity batérie Kapacita batérie sa postupne znižuje počtom nabití alebo dĺžkou používania batérie. Ak chcete predĺžit’ životnost’ batérie, skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batéria. Ako skontrolovat’ kapacitu batérie 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Power Management a Battery. ✍ Môžete navyše zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu, aby sa životnost’ batéria predĺžila.

Začíname > Používanie batérie n 27 N Predĺženie trvania batérie Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžit’ dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód. ❑ Znížte jas LCD obrazovky vášho počítača. ❑ Používajte režim šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 29). ❑ Zmeňte nastavenie šetrenia energiou pomocou možností napájania Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie VAIO Power Management (strana 145). ❑ Ako pozadie na počítači nastavte Long Battery Life Wallpaper Setting pomocou VAIO Control Center. ✍ Postupujte podľa krokov v časti Kontrola kapacity batérie (strana 26) a prečítajte si podrobné informácie o predĺžení životnosti batérie v súbore pomocníka.