Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 32 N Aktualizácia antivírusového softvéru Internetové bezpečnostné programy môžete udržiavat’ aktuálne prevzatím a nainštalovaním najnovších aktualizácií z internetovej stránky výrobcu. ❑ ❑ ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. Ak používate softvér McAfee: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Kliknite na kartu pre aktualizácie a vyberte možnost’ kontroly aktualizácií. 3 Pri aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak používate softvér Norton Internet Security: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Norton Internet Security, potom na LiveUpdate alebo Norton Internet Security. 2 Pri aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. ! Skutočný postup sa môže líšit’ od uvedeného podľa aktualizácií nainštalovaných do počítača. V takomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 33 N Používanie aplikácie VAIO Care Pomocou aplikácie VAIO Care môžete vykonávat’ pravidelné kontroly výkonnosti a vylaďovat’ svoj počítač, aby vždy pracoval optimálne. Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším počítačom, vždy spustite aplikáciu VAIO Care. Aplikácia VAIO Care vykoná vhodné opatrenia na riešenie problému. Spustenie softvéru VAIO Care ❑ ❑ Modely s tlačidlom ASSIST Stlačte tlačidlo ASSIST, kým je váš počítač zapnutý. Modely bez tlačidla ASSIST Kliknite na položky Štart, Všetky programy, VAIO Care a VAIO Care. ! Nestláčajte tlačidlo ASSIST, kým je počítač v režime dlhodobého spánku. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, na modeloch s tlačidlom ASSIST stlačenie tlačidla ASSIST spustí aplikáciu VAIO Care Rescue. Aplikáciu VAIO Care Rescue môžete použit’ na obnovenie svojho počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém Windows.