Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 40 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE. Pomocou vhodného softvéru na zachytávanie obrazu môžete vykonat’ nasledujúce operácie: ❑ Zachytávat’ obrazy a filmy ❑ Zist’ovat’ a zachytávat’ predmety pohybujúce sa predmety za účelom monitorovania ❑ Upravovat’ zachytené údaje ✍ Po zapnutí počítača sa aktivuje vstavaná kamera. Videohovory je možné uskutočnit’ pomocou vhodného softvéru. ! Spustenie alebo ukončenie softvéru na okamžitú výmenu správ alebo úpravu videa neaktivuje, resp. nevypne vstavanú kameru. Pri používaní vstavanej kamery počítač neuvádzajte do režimu spánku ani do režimu dlhodobého spánku. Používanie softvéru na zachytávanie obrazu 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3. 2 Kliknite na želanú ikonu v hlavnom okne. Podrobné pokyny o používaní softvéru nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. ✍ Pri zachytávaní obrazu alebo filmu v tmavom prostredí kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne a potom na ikonu nastavenia kamery WebCam Settings a zvoľte možnost’ slabého osvetlenia alebo kompenzácie slabého osvetlenia v okne vlastností.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 41 N Používanie optickej jednotky Váš počítač môže byt’ vybavený vstavanou optickou jednotkou. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Ako vložit’ disk 1 Počítač zapnite. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte. Podávač sa vysunie. 3 Disk položte do prostriedku podávača jednotky štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Na mechaniku disku nevyvíjajte silný tlak. Pri vkladaní/vyberaní disku na/z podávača dávajte pozor, aby ste pridržali spodnú čast’ mechaniky podávača.