Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 70 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej LAN Ako zastavit’ komunikáciu v bezdrôtovej LAN Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, aby ste prepli na Off v okne VAIO Smart Network. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 71 N Používanie bezdrôtovej siete WAN Použitie bezdrôtovej siete WAN (WWAN) umožní pripojenie vášho počítača k internetu cez bezdrôtovú siet’, kde existuje pokrytie pre mobilné telefóny. V niektorých krajinách alebo regiónoch siet’ WWAN nemusí byt’ k dispozícii. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.