Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 82 N ❑ ❑ ❑ Šifrovanie archívu ❑ Funkcia File Safe na šifrovanie/dešifrovanie dát Pomocou funkcie File Safe sa dá vytvorit’ šifrovaný archív na ochranu proti neoprávnenému prístupu, ktorý obsahuje súbor a/alebo zložku. Šifrovaný archív sa dá dešifrovat’ alebo prístup k súboru/zložke v archíve sa dá odomknút’ prejdením vašim prstom po snímači odtlačkov prstov alebo zadaním zálohovacieho hesla, ktoré ste uviedli pri šifrovaní. ❑ Funkcia Personal Safe Funkciou funkcie Personal Safe môžete zašifrovat’ obsah ktoréhokoľvek chráneného priečinku na pracovnej ploche alebo vstavanom úložnom nosiči. Zašifrovaný priečinok bude skrytý pred ostatnými používateľmi vášho počítača. Funkcia spúšt’ania aplikácií na rýchly prístup k aplikáciám Funkcia spúšt’ača aplikácií je k dispozícii na vašom počítači na spúšt’anie vašej preferovanej aplikácie (vykonateľného súboru), ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa priradená aplikácia dá jednoducho spustit’ prejdením vaším prstom po snímači odtlačkov prstov. Funkcia Strong Password Generator Funkcia Strong Password Generator umožní zvýšit’ bezpečnost’ počítača vygenerovaním silného hesla, ktoré odolá útokom pomocou slovníka. Vygenerované heslo je možné zaregistrovat’ v databáze Password Bank.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 83 N Registrácia odtlačku prsta Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovat’ v počítači. ✍ Pred registráciou nastavte heslo Windows na vašom počítači. Podrobné pokyny nájdete v časti Nastavenie hesla Windows (strana 141). Ako zaregistrovat’ odtlačok prsta 1 Kliknite na položky Štart, Všetky programy, Protector Suite a Control Center. 2 Pozorne prečítajte licenčnú zmluvu s koncovým používateľom a kliknite na tlačidlo Accept. 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi.