Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda de brusreducerande hörlurarna n102 N Ansluta de brusreducerande hörlurarna Så här ansluter du de brusreducerande hörlurarna Anslut hörlurarnas kabel till hörlursuttaget i. Ikonen visas i aktivitetsfältet för att visa att brusreduceringsfunktionen är aktiverad och en meddelandebubbla visas för ikonen. ✍ När ikonen på menyn. visas i aktivitetsfältet är brusreduceringsfunktionen inaktiverad. Högerklicka på ikonen och välj Enable Noise Canceling Function Om du inte ser någon ikon i aktivitetsfältet hittar du information om hur du ändrar inställningarna i Vad gör jag om inte ikonen och ballongmeddelandet visas (sidan 105).

Använda kringutrustning > Använda de brusreducerande hörlurarna n103 N Justera effekten på brusreduceringsfunktionen De brusreducerande hörlurarna som levererades med datorn är konfigurerade som standard för att ge optimal effekt. Om du tycker att brusreduceringsfunktionen inte har full effekt kan du kanske vara tvungen att justera effekten med skjutreglaget Noise Canceling Control i fönstret Noise Canceling Headphones. Så här justerar du effekten på brusreduceringsfunktionen 1 Högerklicka på ikonen i verktygsfältet och välj Inställningar. ✍ Om du inte ser någon ikon i aktivitetsfältet hittar du information om hur du ändrar inställningarna i Vad gör jag om inte ikonen och ballongmeddelandet visas (sidan 105). 2 Dra skjutreglaget Noise Canceling Control mot Mic+ eller Mic- för att välja önskad brusreduceringsnivå. ✍ För optimal nivå skall skjutreglaget vara i mitten. Du uppnår inte full effekt på brusreduceringsfunktionen genom att dra skjutreglaget hela vägen till Mic+. 3 Klicka på Verkställ. 4 Bekräfta att du är nöjd med brusreduceringseffekten och klicka sedan på OK.