Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en optisk skivenhet n114 N Ansluta en optisk skivenhet Om din dator inte är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet, ansluter du en extern optisk skivenhet (ingår ej). Ansluta en optisk skivenhet ! Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet till datorn innan du startar ett förinstallerat skivhanteringsprogram. Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet till en strömkälla innan du använder enheten. Din dator har bara stöd för optiska skivenheter som drivs direkt av en strömkälla. Att ansluta en optisk skivenhet 1 Anslut din externa optiska skivenhet till ett nätuttag (1). 2 Välj vilken USB-port (2) du vill använda. 3 Anslut den ena änden av en USB-kabel (3) i USB-porten och den andra änden i din optiska skivenhet.

Använda kringutrustning > Ansluta en optisk skivenhet n115 N ✍ Se manualen som medföljde den externa optiska skivenheten för ytterligare instruktioner om att ansluta USB-kabeln med enheten. Medan datorn är i energisparläge (Vila eller Viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.