Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n126 N Så här använder du funktionen för flera bildskärmar ! Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn. Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge. När du använder HDMI-utgången på datorn eller DVI-D-porten på portreplikatorn ska du välja SPEED- eller AUTO-läge via prestandaomkopplaren. Läs om lägesval i Välja prestandaläge (sidan 133). ✍ Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar. Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar. Se till att inte datorn försätts i Vila eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte kan återgå till Normalläget. Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel. 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka på OK. ✍ Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar. Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern mikrofon n127 N Ansluta en extern mikrofon Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn. Så här ansluter du en extern mikrofon Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m. ✍ Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.