Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n130 N Ansluta en i.LINK-enhet Din dator kan vara försedd med en i.LINK-port som du kan använda för att ansluta en i.LINK-enhet, t.ex. en digital videokamera. Se specifikationerna för att få mer information om din dators konfiguration. ✍ i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Hur i.LINKanslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs. Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ i.LINK-porten på datorn stöder inte ström till en extern enhet. Om den externa enheten kräver extern ström måste du koppla den till en strömkälla. i.LINK-porten stöder överföringshastigheter på upp till 400 Mbps. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid på den externa enhetens överföringskapacitet. Det går eventuellt inte att få tag i i.LINK-kablar (tillval) i vissa länder eller regioner. Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar. i.LINK-anslutningen är eventuellt inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information. Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i den medföljande dokumentationen.

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n131 N Ansluta en digital videokamera Så här ansluter du en digital videokamera Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran. ✍ Anslutningsproceduren varierar beroende på vilken kompatibel i.LINK-enhet du använder. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med enheten. Du kan inte komma åt innehållet på ”Memory Stick” i den digitala videokameran via en i.LINK-anslutning.