Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n138 N Så här ställer du in lösenord vid uppstart (användarlösenordet) ! Du måste ställa in datorlösenordet innan du ställer in användarlösenordet. 1 Slå på datorn. 2 Tryck på tangenten F2 när VAIO-logotypen visas. Skärmen för att ange lösenord visas. Om skärmen inte visas det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange datorlösenordet och tryck på Enter. 4 Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter. 5 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive mellanslag). 6 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n139 N Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (datorlösenordet) 1 Slå på datorn. 2 Tryck på tangenten F2 när VAIO-logotypen visas. Skärmen för att ange lösenord visas. Om skärmen inte visas det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange datorlösenordet och tryck på Enter. 4 Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck på Enter. 5 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter. Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker på Enter. 6 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.