Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n150 N Ta ur och sätta i minnesmoduler Så här byter du eller lägger till en minnesmodul 1 Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning. 2 Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet. 3 Vänta i ungefär en timme, tills datorn har svalnat. 4 Skruva loss de två skruvarna (anges med pilarna nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket. 5 Vidrör ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n151 N 6 Ta bort den befintliga minnesmodulen så här: ❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1). Minnesmodulen är nu lossad. ❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2). 7 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.