Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n158 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från nätuttaget, och batteriet ska tas ut. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för: ❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ Direkt solljus ❑ Stora mängder damm ❑ Fukt eller regn ❑ Mekaniska vibrationer eller stötar ❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ Hög luftfuktighet Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Om detta sker, flytta datorn till en plats på lämpligt avstånd från radion eller TV-apparaten. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n159 N ❑ ❑ ❑ Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5). Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas. Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter när du öppnar LCD-skärmslocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck eller ökad påfrestning, och att utsätta den för tryck kan skada skärmen eller göra att den inte fungerar korrekt. Öppna datorn genom att hålla i datorns basdel med en hand och försiktigt lyfta LCD-skärmlocket med den andra handen. Om du bär datorn med locket uppe måste du hålla datorn med bägge händerna. ❑ Använd en bärväska särskilt avsedd för att bära din dator.