Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda TPM n168 N Använda TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Även om datorn är försedd med TPM-säkerhetsfunktioner är detta ingen garanti för att dina data och din maskinvara är helt skyddad. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av dessa funktioner. Sedan du har installerat Infineon TPM Professional Package måste du ställa in några TPM-lösenord på datorn. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem. Se till att säkerhetskopiera den senaste arkivfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för lösenordsåterställning och din personliga hemliga fil och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem innan du skickar datorn för reparation. De data som finns lagrade i TPM, som finns inbyggd på moderkortet, kan skadas eller försvinna under reparationen. Under reparationen, kommer TPM också att ersättas om moderkortet behöver ersättas. I så fall använder du säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna och din hemliga fil för att återställa TPM-konfigurationen. Se till att säkerhetskopiera de data som finns lagrade på den inbyggda lagringsenheten innan du skickar iväg datorn för reparation. Den inbyggda lagringsenheten kan formateras om efter reparationen, och i så fall kan du inte återställa data på enheten med säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna för nödfallsåterställning och lösenordsåterställning samt din personliga hemliga fil. Kom ihåg att ställa in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering när du har slutfört guiden för TPM-initiering. Om fönstret med kryssrutan Run automatic backup now visas efter installationen ska du markera kryssrutan och uppdatera säkerhetskopiorna. Processen att återställa säkerhetskopiorna kan misslyckas om du inte ställer in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering. Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.

Felsökning > n169 N Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder VAIO-datorn. Många av problemen är enkla att lösa. Om de förslagna lösningarna inte löser ditt problem använder du VAIO Care. Se Använda VAIO Care (sidan 33) för information om hur du startar programmet. Om du inte kan hitta en lösning på problemen och behöver hjälp, besök webbplatserna som beskrivs i Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5). Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. ❑ Användning av dator (sidan 171) ❑ Systemuppdatering/säkerhet (sidan 177) ❑ Återställning (sidan 178) ❑ Batteri (sidan 181) ❑ Inbyggd kamera (sidan 184) ❑ Nätverk (LAN/trådlöst LAN) (sidan 186) ❑ Trådlöst WAN (sidan 190) ❑ Bluetooth-teknik (sidan 191) ❑ Optiska skivor (sidan 195) ❑ Bildskärm (sidan 200) ❑ Utskrift (sidan 204) ❑ Mikrofon (sidan 205) ❑ Högtalare (sidan 206)