Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Inbyggd

Felsökning > Inbyggd kamera n184 N Inbyggd kamera Varför visar inte sökaren några bilder eller visar bilder med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Avsluta det aktiva programmet innan du startar ett nytt. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. ❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus. ❑ Om linsskyddet är smutsigt får du ingen skarp bild. Rengör skyddet. Se Inbyggd kamera (sidan 157). Vad gör jag om tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott? ❑ ❑ ❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet. Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder. Energisparfunktionen på datorn är aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.

Felsökning > Inbyggd kamera n185 N Vad ska jag göra om bildrutor hackar eller försvinner när jag tittar på film när datorn körs på batteri? Batteriet har bara lite ström kvar. Anslut datorn till ett nätuttag. Vad ska jag göra de inspelade bilderna flimrar? Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer. Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar. Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder? Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om: ❑ ett kortkommando med tangenten Fn används. ❑ belastningen på processorn ökar. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i ett strömsparläge när den inbyggda kameran används? Om datorn automatiskt går in i Vila eller Viloläge kan du ändra motsvarande energisparlägeinställning. Information om hur du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 29).