Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Nätverk

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n186 N Nätverk (LAN/trådlöst LAN) Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Möjligheten till anslutning påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser. Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN via 5 GHz-bandet måste du kontrollera att alternativet för att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet är markerat på fliken Wireless LAN Settings i inställningsfönstret VAIO Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (IEEE 802.11a-standarden) på enbart 5 GHz-bandet, endast tillgängligt på vissa modeller, är som standard inaktiverad. Gör så här för att kontrollera inställningarna: 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet. 3 Klicka på Anslut till ett nätverk så att du ser att åtkomstpunkten är vald. Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n187 N ❑ Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna så här: 1 Högerklicka på energistatusikonen i aktivitetsfältet och välj Energialternativ. 2 Klicka på Ändra schemainställningar. 3 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 4 Välj fliken Avancerade inställningar. 5 Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge. 6 Välj Hög prestanda från listrutan för både Batteridrift och Nätansluten.