Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 20 N Använda batteriet Batteriet är redan installerat på datorn vid leverans, men det är inte fulladdat. ! Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera. Installera/avlägsna batteriet Så här sätter du i batteriet 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batteriets LOCK-knapp (1) utåt.

Komma igång > Använda batteriet n 21 N 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills de utskjutande delarna (2) på båda sidorna av batterifacket passar i de u-formade skårorna (3) på batteriets sidor.