Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > ”Memory

Felsökning > ”Memory Stick” n214 N ”Memory Stick” Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som formaterats i en VAIO-dator i andra enheter? Du kanske måste formatera om ditt ”Memory Stick”. När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data och kontrollera att ditt ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om ditt ”Memory Stick”. 1 Kopiera data från ”Memory Stick” till den inbyggda lagringsenheten för att spara data eller bilder. 2 Formatera ”Memory Stick” genom att följa instruktionerna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 53). Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med ”Memory Stick”? Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror. Varför går det inte att skriva data till ”Memory Stick”? Vissa ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att data raderas eller skrivs över oavsiktligt. Kontrollera att överskrivningsskyddet är avstängt.

Felsökning > Kringutrustning n215 N Kringutrustning Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex. använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag. Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinsprogrammet kanske är installerat på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du ansluter enheten. Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar. USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till datorn utan någon hub.

 • Page 1 and 2:

  N Bruksanvisning Persondator VPCZ13

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Uppgradera din VAIO-dator ...

 • Page 5 and 6:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 7 and 8:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 9 and 10:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 11 and 12:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 13 and 14:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 15 and 16:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 17 and 18:

  Komma igång > Om indikatorlamporna

 • Page 19 and 20:

  Komma igång > Ansluta datorn till

 • Page 21 and 22:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 23 and 24:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 25 and 26:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 27 and 28:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 29 and 30:

  Komma igång > Använda energisparl

 • Page 31 and 32:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 33 and 34:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 35 and 36:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 37 and 38:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 39 and 40:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 41 and 42:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 43 and 44:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 45 and 46:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 47 and 48:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 49 and 50:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 51 and 52:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 123 and 124:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 125 and 126:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 127 and 128:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 129 and 130:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 131 and 132:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja pre

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja pre

 • Page 137 and 138:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 139 and 140:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 141 and 142:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 143 and 144:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda I

 • Page 145 and 146:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 147 and 148:

  Uppgradera din VAIO-dator > n147 N

 • Page 149 and 150:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 151 and 152:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 153 and 154:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 155 and 156:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 157 and 158:

  Försiktighetsåtgärder > Informat

 • Page 159 and 160:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 161 and 162:

  Försiktighetsåtgärder > Nätdrif

 • Page 163 and 164: Försiktighetsåtgärder > Hantera
 • Page 165 and 166: Försiktighetsåtgärder > Hantera
 • Page 167 and 168: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 169 and 170: Felsökning > n169 N Felsökning I
 • Page 171 and 172: Felsökning > Användning av dator
 • Page 173 and 174: Felsökning > Användning av dator
 • Page 175 and 176: Felsökning > Användning av dator
 • Page 177 and 178: Felsökning > Systemuppdatering/sä
 • Page 179 and 180: Felsökning > Återställning n179
 • Page 181 and 182: Felsökning > Batteri n181 N Batter
 • Page 183 and 184: Felsökning > Batteri n183 N Vad sk
 • Page 185 and 186: Felsökning > Inbyggd kamera n185 N
 • Page 187 and 188: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 189 and 190: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 191 and 192: Felsökning > Bluetooth-teknik n191
 • Page 193 and 194: Felsökning > Bluetooth-teknik n193
 • Page 195 and 196: Felsökning > Optiska skivor n195 N
 • Page 197 and 198: Felsökning > Optiska skivor n197 N
 • Page 199 and 200: Felsökning > Optiska skivor n199 N
 • Page 201 and 202: Felsökning > Bildskärm n201 N Vad
 • Page 203 and 204: Felsökning > Bildskärm n203 N Hur
 • Page 205 and 206: Felsökning > Mikrofon n205 N Mikro
 • Page 207 and 208: Felsökning > Högtalare n207 N Vad
 • Page 209 and 210: Felsökning > Tangentbord n209 N Ta
 • Page 211 and 212: Felsökning > Ljud/video n211 N Lju
 • Page 213: Felsökning > Ljud/video n213 N Vad
 • Page 217 and 218: Varumärken > n217 N Varumärken SO
 • Page 219 and 220: För kännedom > n219 N För känne