Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 22 N 4 Tryck ned batteriet i batterifacket tills det klickar på plats. 5 Skjut batteriets LOCK-knapp inåt för att fästa batteriet vid datorn.

Komma igång > Använda batteriet n 23 N Avlägsna batteriet ! Du kommer att förlora all data som inte har sparats om du avlägsnar batteriet när datorn är påslagen och inte är ansluten till nätadaptern. 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batteriets LOCK-knapp (1) utåt. 3 Skjut och håll in batteriets RELEASE-spärr (2) utåt, tryck in fingerspetsen under fliken (3) på batteriet och lyft ut batteriet i pilens riktning. Skjut sedan batteriet bort från datorn. ! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder Sonys genuina uppladdningsbara batterier och nätadaptrar som uppfyller kvalitetssäkringsstandarden, dessa produkter levereras av Sony för din VAIO-dator. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med ett genuint Sony-batteri.