Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 94 N Så här installerar du programmet Infineon TPM Professional Package Läs filen Readme.txt i mappen C:\Infineon\Readme. Installera sedan paketet genom att dubbelklicka på setup.exe i mappen C:\Infineon. Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att kunna installera paketet. ! Du behöver ange några lösenord när du installerar Infineon TPM Professional Package. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data eller säkerhetskopior. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem. Så här initierar och konfigurerar du TPM Detaljerad information finns i den elektroniska dokumentationen. Öppna dokumentationen genom att klicka på Start, Alla program, Infineon Security Platform Solution och på Help. ! Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 95 N Använda BitLocker-diskkryptering med TPM BitLocker-diskkryptering är en funktion för datakryptering som finns tillgänglig i modeller med Windows 7 Ultimate. Genom att aktivera BitLocker-diskkryptering tillsammans med TPM krypteras all data på den inbyggda lagringsenheten. Detaljerad information om hur man använder och konfigurerar BitLocker-diskkryptering finns i Windows Hjälp och support. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. Upplysningar om användning av BitLocker-diskkryptering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Det är viktigt att du initierar TPM med Infineon TPM Professional Package innan du aktiverar BitLocker-diskkryptering. Om du aktiverar det utan att initiera TPM skapas inget TPM-ägarlösenord och du kan då inte konfigurera Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package gör ingen säkerhetskopia av en fil (lösenordsåterställning) för BitLocker-diskkryptering. En ytterligare BitLocker-systempartition har förhandskonfigurerats. Denna systempartition använder 100 MB av din totala inbyggda lagringsvolym. Du måste aktivera TPM på inställningsskärmen för BIOS för att kunna aktivera BitLocker-diskkryptering. Kryptera inte data på en lagringsenhet (som t.ex. ett USB-minne) på vilken en återställningsnyckel är lagrad med BitLocker-diskkryptering.