Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului n100 N Înainte de utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului ❑ ❑ ❑ Puteţi activa funcţia de atenuare a zgomotului numai când căștile de atenuare a zgomotului furnizate sunt conectate la mufa pentru căști care recunoaște această funcţie. Funcţia de atenuare a zgomotului nu este operaţională pentru sunete generate de următoarele dispozitive: ❑ Difuzoare externe ❑ Căști fără funcţia de atenuare a zgomotului ❑ Dispozitive de redare a sunetelor conectate la computerul dvs. prin intermediul unei conexiuni Bluetooth Funcţia de atenuare a zgomotului nu poate fi complet operaţională dacă nu purtaţi căștile în mod adecvat. Aveţi grijă să montaţi strâns căștile în urechi. Dacă simţiţi că funcţia de atenuare a zgomotului are un efect redus, reglaţi poziţia pieselor de ureche ale căștilor de atenuare a zgomotului sau înlocuiţi-le cu piese pentru ureche cu o pereche de altă dimensiune. O pereche de piese pentru ureche de dimensiuni medii este atașată în mod implicit la căști, iar aceasta trebuie să fie echipată cu perechi suplimentare de asemenea piese, de dimensiuni mici, respectiv mari. ❑ Funcţia de atenuare a zgomotului constă din reducerea zgomotului de joasă frecvenţă în mediul înconjurător, dar nu și a zgomotelor de înaltă frecvenţă. Nici de a implementa un mediu audio 100% lipsit de zgomote.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului n101 N ❑ ❑ Când funcţia de atenuare a zgomotului nu pare să fie operaţională, decuplaţi complet căștile de atenuare a zgomotului și apoi recuplaţi-le. Menţineţi microfonul încorporat (1) al căștilor de atenuare a zgomotului deblocat, pentru a asigura completa operaţionalitate a funcţiei de atenuare a zgomotului. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Este posibil să auziţi un ușor zgomot de fond în timp ce funcţia de atenuare a zgomotului este activată. Acesta este numai un zgomot operaţional pe care îl generează funcţia și nu constituie o defecţiune. Puteţi avea senzaţia că funcţia de atenuare a zgomotului are un efect redus sau că zgomotele ambientale par chiar mai puternice, în funcţie de tipul de zgomot sau de gradul de liniște al mediului în care vă aflaţi. Într-un asemenea caz, dezactivaţi funcţia de atenuare a zgomotului. Utilizarea unui telefon mobil poate cauza interferenţe radio cu căștile de atenuare a zgomotului. Când utilizaţi căștile, ţineţi telefoanele mobile la distanţă de acestea. Cuplarea sau decuplarea căștilor de atenuare a zgomotului generează zgomot. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. Aveţi grijă să scoateţi căștile din urechi înainte de a le cupla sau decupla. Activarea/dezactivarea funcţiei de atenuare a zgomotului sau activarea/dezactivarea sunetului cu ajutorul elementelor de control al volumului din Windows generează zgomot. Acest fapt este determinat de circuitul de atenuare a zgomotului și nu indică o defecţiune. Aveţi grijă să folosiţi căștile de atenuare a zgomotului furnizate. Puteţi cupla la computerul dvs. căștile furnizate cu un aparat Walkman ® , dar funcţia de atenuare a zgomotului aferentă computerului nu se va comporta adecvat cu căști de acest tip. Dacă veţi configura căștile de atenuare a zgomotului să preia sunetele de la un microfon încorporat și să le redea în căști, sunetul va fi amplificat. Aveţi grijă la volum când modificaţi configuraţia.