Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n122 N ✍ Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea. Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n123 N Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un televizor Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI. ! Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home theater sau decodorul de sunet surround. Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de generare a sunetelor. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 212). Când utilizaţi portul de ieșire HDMI de pe computer, selectaţi modul SPEED sau AUTO cu ajutorul selectorului de performanţă. Consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 133) pentru selectarea modului. 1 Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 2 Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 3 Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al decodorului de sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI al computerului. ✍ Se poate regla rezoluţia ecranului televizorului conectat la computer. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video? (pagina 202) pentru informaţii suplimentare. Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de ieșire al dispozitivelor conectate.