Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare n126 N Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare ! Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la replicatorul de porturi. Rezoluţia ecranului monitorului extern se poate modifica atunci când modificaţi modul de performanţă. Când utilizaţi portul de ieșire HDMI de pe computer sau portul DVI-D de pe replicatorul de porturi, selectaţi modul SPEED sau AUTO cu ajutorul selectorului de performanţă. Consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 133) pentru selectarea modului. ✍ Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare. Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare. Evitaţi intrarea computerului în modul Repaus sau Hibernare în timpul utilizării funcţiei Mai multe monitoare; în caz contrar, computerul ar putea să nu revină la modul Normal. Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare; în caz contrar, este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect. 1 Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran. 2 Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane, apoi faceţi clic pe OK. ✍ Puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare. Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui microfon extern n127 N Conectarea unui microfon extern Puteţi conecta la computer un microfon extern (nu este furnizat). Pentru a conecta un microfon extern Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m. ✍ Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.