Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n138 N Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator) ! Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator. 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 6 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n139 N Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer) 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe tasta Enter. 6 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.