Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n140 N Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator) 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe tasta Enter. 6 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n141 N Setarea parolei de Windows Pentru a adăuga parola de Windows 1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control. 2 Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator. 3 Faceţi clic pe Conturi utilizator. 4 Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator. 5 În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs. 6 Faceţi clic pe Creare parolă. ✍ Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows. Pentru a modifica parola de Windows 1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control. 2 Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator. 3 Faceţi clic pe Conturi utilizator. 4 Faceţi clic pe Modificare parolă. 5 În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă. 6 În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă. 7 Faceţi clic pe Modificare parolă.