Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Manipularea computerului dvs. n158 N Manipularea computerului dvs. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria. Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou. Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta. Nu așezaţi computerul într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Umezeală sau ploaie ❑ Vibraţii sau șocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza o funcţionare defectuoasă a computerului. Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni. Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau televizorului. În acest caz, mutaţi computerul la o distanţă adecvată faţă de radio sau televizor. Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.

Măsuri de siguranţă > Manipularea computerului dvs. n159 N ❑ ❑ ❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare o problemă, deconectaţi computerul și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale datelor. Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi computerul cu ambele mâini. ❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.