Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Utilizarea TPM n168 N Utilizarea TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Deși computerul dvs. este echipat cu funcţiile de securitate TPM, aceste funcţii nu asigură protecţia totală a datelor și componentelor dvs. hardware. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate prin utilizarea acestor funcţii. După ce instalaţi Infineon TPM Professional Package, trebuie să setaţi câteva parole TPM pe computerul dvs. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la acestea. Asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la ele, înainte de a trimite computerul la reparat. Este posibil ca datele stocate în chipul TPM de pe placa de bază să se piardă sau să se deterioreze în timpul reparării. În cursul operaţiilor de reparaţii, funcţiile TPM vor fi de asemenea înlocuite dacă este necesară înlocuirea plăcii de bază. În astfel de cazuri, utilizaţi copiile de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal pentru a restaura configuraţia cipului TPM. Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea de stocare încorporată înainte de a trimite computerul la reparat. Este posibil ca după operaţiile de reparare unitatea de stocare încorporată să fie reiniţializată și returnată; în astfel de cazuri, nu veţi avea posibilitatea să restauraţi datele de pe dispozitiv utilizând copiile de rezervă ale fișierului arhivă de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal. Asiguraţi-vă că veţi configura operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă după finalizarea expertului de iniţializare a cipului TPM. Dacă fereastra care conţine caseta de selectare Run automatic backup now se afișează după configurare, selectaţi caseta de selectare respectivă și actualizaţi fișierele de rezervă. Este posibil ca procesul de restaurare utilizând fișierele de rezervă să eșueze, dacă nu configuraţi operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă. Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.

Depanarea > n169 N Depanarea Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă problema nu s-a rezolvat prin aceste sugestii, utilizaţi VAIO Care. Pentru a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 33). Dacă problemele nu pot fi rezolvate și aveţi nevoie de asistenţă, vizitaţi site-urile Web de asistenţă indicate în Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs. ❑ Funcţionarea computerului (pagina 171) ❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 177) ❑ Recuperare (pagina 178) ❑ Bateria (pagina 181) ❑ Camera încorporată (pagina 184) ❑ Reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 186) ❑ WAN fără fir (pagina 190) ❑ Tehnologia Bluetooth (pagina 191) ❑ Discurile optice (pagina 195) ❑ Afișajul (pagina 200) ❑ Imprimarea (pagina 204) ❑ Microfonul (pagina 205) ❑ Difuzoarele (pagina 206)