Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Funcţionarea computerului n172 N Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu, însă ecranul rămâne gol? ❑ ❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe Repornire pentru a reporni computerul. ❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul ❑ Închidere , apoi faceţi clic pe Repornire. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.

Depanarea > Funcţionarea computerului n173 N Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde la comenzi? ❑ ❑ ❑ ❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe butonul Închidere pentru a închide computerul. În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe butonul Închidere. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere. Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului. ❑ ❑ ❑ ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul. Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software. Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.