Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Recuperare

Depanarea > Recuperare n180 N Cum reduc volumul zonei de recuperare? Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date. 1 Introduceţi un suport de recuperare în unitatea optică de disc, când computerul este în modul Normal, închideţi computerul, apoi porniţi-l din nou. ! Utilizaţi suport de recuperare create la livrarea computerului dvs. ✍ Dacă utilizaţi o unitate externă de disc optic (nu este furnizată), reporniţi computerul și apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 la afișarea siglei VAIO. 2 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta VAIO Care Rescue și apăsaţi pe tasta Enter. 3 Faceţi clic pe Tools și Start advanced recovery wizard. ✍ La afișarea mesajului Do you need to rescue data?, efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă este cazul. 4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la afișarea ferestrei Select recovery type. 5 Selectaţi Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. ! Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele adăugate pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde în totalitate. După eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului, suport de recuperare vor fi necesare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.

Depanarea > Bateria n181 N Bateria Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei? Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 24) pentru informaţii suplimentare. Când folosește computerul c.a.? Dacă este conectat direct la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a., computerul utilizează c.a. chiar dacă este instalată și bateria. Când ar trebui să reîncarc bateria? Reîncărcaţi bateria când: ❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent. ❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată. Când ar trebui să înlocuiesc bateria? Când bateria ajunge la finalul duratei de viaţă, pe ecran se afișează un mesaj prin care vi se solicită înlocuirea bateriei. Aveţi posibilitatea să verificaţi capacitatea de încărcare a bateriei cu funcţia Battery în VAIO Control Center. Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă? Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.