Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n112 N Odpojení počítače od replikátoru portů ! Zkontrolujte, zda je počítač před odpojením od replikátoru vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat. Pokud energie akumulátoru dochází, odpojení počítače od replikátoru portů může způsobit ztrátu neuložených dat. Odpojení počítače od replikátoru portů 1 Počítač vyzvedněte z replikátoru portů.

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n113 N 2 Na konektor replikátoru portů na spodní straně počítače nasaďte kryt. ✍ Je velice důležité, aby byl po odpojení počítače od replikátoru portů na konektor replikátoru nasazen kryt. Pokud zůstane kryt konektoru nezakrytý, může se dovnitř dostat prach a počítač poškodit. Chcete-li replikátor portů zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte sít’ový adaptér.